Werkwijze

Pro-Ondernemer richt zich als participatiemaatschappij op de vorming van projecten. Hoewel elk project afwijkt van het vorige project, zijn er een aantal terugkerende kenmerken. Om een project te initiëren zijn een aantal componenten c.q. ingrediënten vereist. Deze componenten worden in de juiste volgorde samengevoegd.

De eerste component is de ‘opportunity’

Een opportunity kan een bedrijfsovername zijn van een onderneming, maar ook een veelbelovend businessplan, een innovatieve vinding of een specifiek product of dienst. Een opportunity vormt de basis van een Pro-Ondernemer deal. Door met lokale, strategische partners samen te werken is er een constante stroom van inkomende potentiële investeringsprojecten. Dit zijn veelal jonge bedrijven met een ‘proof of concept’, die willen uitbreiden en een professionaliseringsslag willen maken.

De tweede component is het ‘management’

Pro-Ondernemer ambieert niet over elk project zelf de dagelijkse leiding op zich te nemen. Dit is een toegewijde taak. Hier maakt Pro-Ondernemer veelal gebruik van extern management of een Management Buy In kandidaat (hierna MBI). Het management wordt de mogelijkheid geboden zich ‘in te kopen’ en de dagelijkse leiding op zich te nemen. Indien gekozen wordt voor een MBI kandidaat wordt een specifieke werknemers- en werkgeverscultuur voorkomen. Er wordt een ondernemerscultuur gecreëerd waarbij alle partijen gebaat zijn bij de waardeontwikkeling van een deelneming.

Een derde component kan worden toegevoegd en dat is ‘kapitaal’

Dit kapitaal wordt ingebracht door Pro-Ondernemer zelf, via crowdfunding, participatiemaatschappijen en/of een investeringsfonds, zoals Blue Ocean Ventures. Deze participeren op basis van een aandelenbelang en rendementsdoelstellingen.

De vierde component: De dealmaker

Pro-Ondernemer is de partij ‘de dealmaker’ die de vorige drie componenten tezamen brengt en regisseert. Door de kennis van de markt en de ervaring is Pro-Ondernemer in staat om initiatieven succesvol te combineren. Pro-Ondernemer brengt alle partijen bij elkaar in de juiste volgorde. Alleen dan zijn successen (bijna) verzekerd!

Werkwijze

Proof of concept

Contact

Wilt u meer informatie?

info@pro-ondernemer.nl

+31 10 820 88 50

Pro-Ondernemer