Logistieke en commerciële DGA voor game changer medische sector

Profielnummer: PO1056

Deze organisatie heeft een duidelijke missie: optimaal medicijngebruik voor chronische patienten. Het gaat daarbij om de juiste medicijnen in de juiste doseringen en zonder bijwerkingen. Om deze duurzame omwenteling waar te kunnen maken beschikt zij over uitgebreide geaccrediteerde know how. Initiatiefnemers trekken zich terug. Aanmerkelijk belang is in handen van mee-ondernemende investeringsgroep. Staat garant voor een professionele bedrijfsvoering. Deze partner zoekt twee nieuwe sleutelfiguren die van dit bedrijf en deze missie een (nieuw) levenswerk willen maken.

– COO operations directeur
Verantwoordelijkheden: logistiek, kwaliteitsbewaking, productontwikkeling (testen), inkoop, ICT
We denken hierbij aan een professional met een grote ervaring en netwerk in de medische sector en zorgverzekeringen.

– Business development directeur
Verantwoordelijkheden: online marketing, PR en relatiemarketing, met name verzekeringswezen en optioneel bezoeken van artsen, apothekers, ziekenhuizen.  Na een geslaagde nationale introductie zal hij/zij zich wijden aan internationaal uitrollen van het concept. Operationele commerciële taken komen dan in handen van een of meer artsenbezoekers.

Kapitaalinbreng is een vereiste.

Meer informatie?

Voornaam:*

Achternaam:*

E-mailadres:*

Telefoonnummer:*

Straat + huisnummer:*

Postcode:*

Woonplaats:*

Land:*

CV:

LinkedIn profiel:

Profielnummer:*

Bericht