Ondersteuning bij management buy out zeer raadzaam

Management buy out (mbo) speelt grofweg bij grootbedrijven die afscheid willen nemen van bedrijfsonderdelen en bij MKB als methode van opvolging. Het doel van management buy out is natuurlijk dat de leiding van het bedrijf in handen blijft van het management. Management buy out lijkt echter in een groot aantal gevallen wel een vergeten optie. De vraag is dus: staat u wel eens stil bij de opvolging van uw bedrijf?

Begin op tijd met bedrijfspvolging
Als directeur grootaandeelhouder (DGA) is het zinvol een jaar of vijf vóór pensioendatum een serieuze start te maken met de opvolging. Is management buy out een optie, dan maakt tijdige planning op de eerste plaats een ruime inwerktijd mogelijk. Goed voor de opvolger(s) en ook goed voor de organisatie. Deze krijgt de kans mee te bewegen in de transitie. Nu alvast handen en voeten geven aan een robuuste toekomstvisie, heeft verre de voorkeur boven een nachtkaarsscenario. Zo kunnen de laatste jaren worden gebruikt om de bedrijfswaarde te optimaliseren. Mits goed geregisseerd kan de waardestijging ieders belang dienen. Zowel van de de DGA als van de overnemende leden van het managementteam (MT). Denk bijvoorbeeld aan een constructie waarbij het managementteam nu een minderheidsbelang koopt tegen een actuele waarde en samen het nieuwe beleid vormgeven. Bij succes zijn op de pensioensdatum ieders aandelen hoger te prijzen.

Ondersteuning bij het management buy out proces
Bent u als werknemer één (van de) sleutelfiguren van het bedrijf? Als management zijn er veel voetangels en klemmen in een mbo-proces, mede afhankelijk van de verhoudingen in het bedrijf. In onze praktijk spreken we vaak Nederlandse en Belgische professionals die bij een familiebedrijf werken. Velen ervaren daar een plafond. Hun belangstelling gaat meestal uit naar een management muy in als middel om meer eigen sturing te geven aan de carrière. Is het familiebedrijf de spreekwoordelijke gesloten vestiging waar de opvolging in de familie al is beklonken, dan is dat zo. In alle andere gevallen zijn mbo-ambities evenmin een luchtig onderwerp voor bij de koffieautomaat of in de bedrijfskantine. Het is raadzaam een adviseur in de arm te nemen zodat u de vele onderwerpen met mogelijk emotioneel explosieve lading, op afstand zakelijk kunt behandelen. Zelfs de eenvoudige eerste vraag of er al gedachten zijn over de opvolging, kan wellicht beter een externe stellen, gezien het aantal bedrijven dat bij gebrek aan opvolging stopt, moet die vraag wellicht vaker worden gesteld. De bewijzen daarvan komen uit onderzoek.

Overname van binnen het bedrijf
Volgens Dr. Lex van Teeffelen stopten in 2011 bijna 60.000 bedrijven en stonden daarnaast 23.500 bedrijven te koop. Per jaar staan in Nederland bijna 18.000 bedrijven te koop met minder dan 100 man personeel. In dezelfde categorie stopten in 2011 nog eens bijna 26.500 bedrijven. Daarvan was volgens de onderzoekers van kenniscentrum innovatie en business/HU ruim één derde succesvol geweest in de verkoop. Met andere woorden en opgeteld: Vormen bijna 27.000 bedrijven per jaar een kans voor mogelijke overname ‘van binnenuit’, voor een management buy out.

​​Voor het grootbedrijf is management buy out een manier om onderdelen af te stoten die onvoldoende renderen of niet meer passen binnen de concernvisie. Bij grotere deals, volgens PriceWaterhouseCoopers (2007), is de rol van een participatiemaatschappij cruciaal. In feite neemt deze het grootste aandelenpakket van de onderneming over. De bijdrage van de individuele MBO kandidaten lag toen tussen de 100.000 en 350.000 euro. Ook hier is het credo:​ neem een adviseur.

Frans Joseph Drehmanns

About Frans Joseph Drehmanns

Als bedrijfskundige geeft Frans Joseph advies op strategisch niveau. Frans Joseph levert hands-on oplossingen om bedrijfsprocessen te verbeteren en zakelijke kansen van uw bedrijf te vergroten. Voorheen was hij werkzaam als verkoopdirecteur/DGA van een handelsonderneming en was hij jarenlang werkzaam in de tijdschriftenbranche en sponsored media.