Bedrijfsleven en Management Buy-In (MBI): Op zoek naar de ‘Perfect Match’

Zelfstandig ondernemerschap: voor heel veel mensen blijft het bij een onvervulde wens. Veelal durft men de stap niet te zetten. Hoezeer het besef er ook is dat er mogelijkheden voor het grijpen liggen.

Toch neemt het aantal geïnteresseerden in overname van een bedrijf merkbaar toe, zo bemerken wij in de dagelijkse praktijk van Pro-Ondernemer. Al pratende met deze groep geïnteresseerden merken mijn collegae en ik de misverstanden die bestaan. Door onwetendheid twijfelt men aan de financiële haalbaarheid of vraagt men zich af of het bedrijfsleven wel op hen zit te wachten.

Allereerst over de financiële haalbaarheid. Ook met een beperkt budget liggen er mooie uitdagingen. Natuurlijk, als er ideeën zijn om een bedrijf van enige omvang, met een behoorlijke omzet en winstgevendheid over te nemen en de onderneming heeft ook nog eens onroerend goed in bezit, zal een overname een forse investering betekenen. Echter, als er gekozen wordt voor een innovatieve onderneming in de zogenoemde Scale-Up fase en de ondernemer zijn bedrijf niet wenst te verkopen, maar op zoek is naar een partner die hem aanvult qua kennis en kunde om gezamenlijk de markt te veroveren, zijn de investeringen meestal haalbaar.

De vraag of het MKB op zoek is naar goede MBI-kandidaten is een welhaast overbodige. Juist nu de banken het veelal laten afweten en er binnen het bedrijfsleven bovendien sprake is van veel innovatieve product- en dienstenontwikkelingen kunnen deze zogenoemde Management Buy-In (MBI) kandidaten een waardevolle aanvulling vormen op de ontwikkeling en de toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven.

Regelmatig lees ik discussies op o.a. Social Media over waarom MBI-kandidaten en ondernemers elkaar zo slecht (lijken te) vinden, juist nu ze elkaar nodig hebben!

Pro-Ondernemer heeft deze problematiek herkend en heeft de mogelijkheden om in haar dagelijkse praktijk, ondernemers bij te staan bij hun groeiambities door middel van (onder andere) het realiseren van de ‘Perfect Match’ met Management Buy-In (MBI) kandidaten.

Zowel voor ondernemers als voor MBI-kandidaten geldt: laat u bij uw toekomstplannen bijstaan door een partij die door haar jarenlange expertise op dit terrein van toegevoegde waarde zal zijn.

Bekijk voor meer informatie onze website of neem contact met ons op.

Nico Praat
Partner bij Pro-Ondernemer

admin

About

Pro-Ondernemer wil als toonaangevende investeringspartner, optimale kansen bieden aan groei-initiatieven en deze ontwikkelen tot succesvolle ondernemingen door gericht kennis, kunde en kapitaal samen te brengen en elkaar aan te laten vullen.