Intakeformulier

Uw dossier wordt opgebouwd aan de hand van acht relatief eenvoudige vragen. De mensen van Pro-Ondernemer investeren veel tijd en energie om op basis van het persoonlijke MBI-dossier MBI-kandidaten te informeren en contacten tot stand te brengen. Indien later blijkt dat een MBI-kandidaat de vragen, met name met betrekking tot budget, naar de mening van Pro-Ondernemer niet realistisch heeft beantwoord, behoudt Pro-Ondernemer zich het recht voor hiervan een aantekening te maken en het betreffende MBI- dossier te vernietigen en de MBI-kandidaat niet meer te betrekken bij MBI-mogelijkheden.

Er gaan MBI-kansen verloren door een onjuiste benadering van de MBI-kandidaat. Het is daarom zaak om onderstaande vragen open en duidelijk in te vullen. Dit voorkomt dat wij u introduceren bij MBI-mogelijkheden die niet bij u blijken te passen en u wordt overgeslagen bij MBI-mogelijkheden die wel bij u passen. Leest u SVP daarom de vragen goed. Bij bepaalde vragen kunt u meerdere opties invullen, bij andere vragen dient u slechts één optie (c.q. één vakje) in te vullen.

Voor eventuele vragen, suggesties of opmerkingen dient u uitsluitend per email te corresponderen via info@pro-ondernemer.nl.
To find the management buy-in intake form in English, click here.

Intake formulier

Voornaam:*

Achternaam:*

E-mail:*

Telefoon:*

Straat + huisnummer:*

Postcode:*

Woonplaats:*

Land:

Op welke wijze bent u met ons in contact gekomen:*

Waar streeft u naar:*

Toelichting Waar streeft u naar:*

Betrokkenheid:*

Toelichting Betrokkenheid:*

Gewenste functie:*

Toelichting Gewenste Functie:*

Liquide budget (bedrag waar u over beschikt en bereid bent te investeren):*

Bovenstaande budgetten dienen slechts als indicatie.

Welke zekerheden bent u bereid te bieden aan een verstrekker van vreemd vermogen?:*

Interesse sectoren:*

Toelichting Interesse sectoren:*

Voorkeur regio's m.b.t. vestiging van de over te nemen onderneming:*

Toelichting voorkeur Regio:*

Gesproken talen:*
NederlandsFransEngels

Curriculum Vitae:*

LinkedIn Profiel:*

Vragen en/of Opmerkingen:

Wenst u onze nieuwsbrief te ontvangen:
JaNee

De door u verstrekte informatie wordt alleen en uitsluitend gebruikt voor de correspondentie en de contacten tussen Pro-Ondernemer en u. Deze informatie wordt niet aan derden ter inzage gegeven, uitsluitend na overleg en uw toestemming.